Kryssordbok – Synonym til Prep i kryssord

Sitat:

(Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing) og PReP (PowerPC Reference Platform).
Kilde:Wikipedia

Ordfakta:

Prep er 4 bokstaver langt og inneholder 1 vokaler og 3 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp prep i ordboka.

Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Med

Viser 228 synonymer til Prep som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

1 bokstaver:

i, å

2 bokstaver:

ab, ad, an, at, av, de, ex, om, or, , , ut

3 bokstaver:

bak, for, fra, før, hos, med, mot, ned, ner, pro, til, uti, ved, via

4 bokstaver:

baki, ifra, imot, inni, nedi, oppi, oppå, oven, over, ovom, samt, utav, uten, utom, utpå

5 bokstaver:

attom, austa, bakom, bakpå, blant, borti, etter, foran, forbi, henad, innad, innen, innom, innpå, inter, kring, langs, nedad, nedom, nedpå, oppad, oppom, prep., rundt, under, utant, utfor, utfra, utmed, utved

6 bokstaver:

attmed, austan, baktil, blandt, bortom, bortpå, framom, frampå, fremom, frempå, førenn, henved, iblant, ifølge, ikring, innfor, innmed, inntil, innved, mellom, nede i, nedfor, nedmed, nedved, nordom, nærved, oppfor, oppmed, opptil, oppved, ovafor, ovenpå, sydfra, sørfra, tafatt, utafor, utafra, utefra, utenom, utenpå, utover, versus, vestpå

7 bokstaver:

attenom, bakafor, bortmed, borttil, bortved, foruten, framved, fremved, gjennom, henimot, henover, hitafor, i blant, iblandt, imellom, innefra, innimot, innover, nedafra, nedefra, nedenom, nedover, nordmed, omkring, oppover, ovenfor, ovenfra, overfor, praeter, utenfor, utenfra, utentil, utetter, østafor, østenom, østover

8 bokstaver:

akterfra, austover, bakenfor, bakenfra, bakkring, bortafor, bortover, forinnen, framover, fremover, hinsides, hitenfor, hitetter, iberegna, iberekna, igjennom, innenfor, innenfra, innetter, innunder, langsmed, nedenfor, nedenfra, nedetter, nordafor, nordafra, nordenom, oppetter, oppunder, ovenifra, sønnafor, sønnafra, sønnafrå, søretter, vestenom, østenfor, østenfra, østetter

9 bokstaver:

bakenifra, bortenfor, bortetter, frametter, fremetter, hennenfor, iberegnet, ibereknet, inklusive, inniblant, nedenifra, nordenfor, nordenfra, nordetter, sønderfra, sønnenfor, sønnenfra, tversover, tvertimot, vestenfor, vestetter

10 bokstaver:

etterhvert, forkorting, innimellom, langsetter, nedenunder, tillikemed

11 bokstaver:

forkortelse, ovenstående, preposisjon

12 bokstaver:

nedenstående, nordvestover

14 bokstaver:

omkringværende

15 bokstaver:

omkringsittende

16 bokstaver:

nedenforliggende

18 bokstaver:

vanlig forkortelse

19 bokstaver:

allmenn forkortelse

22 bokstaver:

alminnelig forkortelse

Legg igjen en kommentar