Kryssordbok – Synonym til Målt i kryssord

Sitat:

Han hadde hvilt et kvarter før de hadde målt det.
Kilde:Henning Mankell: Et skritt etter, 1999, s.501

Viser 110 synonymer til Målt som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

4 bokstaver:

akta, ansa, anst, dømt, ført, mælt, sett, tatt, tima, veid, vist, væra, vært

5 bokstaver:

aktet, alnet, anset, favna, gjemt, gjømt, grada, holdt, lodda, logga, peila, peilt, romma, rulla, taima, tenkt, timet, vatra, veiet, været

6 bokstaver:

angitt, ansatt, ansett, aptert, avlest, avmålt, bedømt, favnet, gradet, loddet, logget, peilet, påvist, rommet, rullet, skanta, skjult, taimet, utmålt, vatret, vinkla

7 bokstaver:

anslått, avpassa, beregna, bestemt, betegna, fiksert, gradert, innveid, mønstra, omfatta, oppgitt, probert, skantet, skildra, sondert, taksert, utregna, vinklet, vurdert

8 bokstaver:

avpasset, beregnet, betegnet, betrakta, estimert, evaluert, indikert, innveiet, mønstret, omfattet, overveid, planlagt, skildret, utregnet, verdsatt

9 bokstaver:

betraktet, disponert, forestilt, framstilt, fremstilt, inneholdt, kalibrert, kalkulert, kritisert, nivellert, overveiet, presisert, tallfesta, undersøkt

10 bokstaver:

konstatert, registrert, tallfestet

12 bokstaver:

dimensjonert, forutberegna, kondisjonert, kvantifisert

13 bokstaver:

forutberegnet

Legg igjen en kommentar