Kryssordbok – Synonym til Utdannelse i kryssord

Sitat:

Han har utdannelse i sprengstoff.
Kilde:Axel Jensen: Line, 1959, s.276

Viser 64 synonymer til Utdannelse som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

it

4 bokstaver:

kurs, lære, time

5 bokstaver:

drill, skole

6 bokstaver:

kultur, lesing, lærdom, læring, øvelse

7 bokstaver:

danning, dressur, fysiker, leksjon, lesning, pugging, seminar, studier, studium, terping, trening

8 bokstaver:

bakgrunn, brevkurs, dannelse, eksersis, forsking, ingeniør

9 bokstaver:

forskning, opplæring, skolegang, skolering, studering, utdanning

10 bokstaver:

granskning, kveldskurs, opplysning

11 bokstaver:

forelesning, instruksjon, læreprosess, orientering, undersøking

12 bokstaver:

sivilisasjon, undersøkelse, undervisning

13 bokstaver:

øvelsedressur

14 bokstaver:

etterutdanning, læringsprosess, spesialstudium

15 bokstaver:

allmenndannelse, etterutdannelse, grunnutdannelse, perfeksjonering, skoleutdannelse, videreutdanning, voksenopplæring

16 bokstaver:

agronomutdanning, spesialutdanning, voksenpedagogikk

17 bokstaver:

agronomutdannelse, spesialutdannelse, undervisningstime

18 bokstaver:

doktorgradsstudium

22 bokstaver:

klasseromsundervisning

Legg igjen en kommentar