Kryssordbok – Synonym til Feiret i kryssord

Sitat:

Så derfor feiret ikke Jonas Wergeland bare Michelangelodagen med brask og bram – i en årrekke kunne man også, hver .
Kilde:Jan Kjærstad: Forføreren, 1993, s.394

Viser 120 synonymer til Feiret som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

ga

3 bokstaver:

gav

4 bokstaver:

akta, gitt, jult, lova, lovd, lovt, rost, tura, turt

5 bokstaver:

aktet, dyrka, festa, hedra, holdt, hylla, julte, lovde, lovet, lovte, prisa, prist, roste, tilba, turet, turte

6 bokstaver:

berømt, dyrket, festet, fetert, flagga, hedret, hyllet, krympa, lovene, priset, priste, rosene, smigra, tilbad, turene

7 bokstaver:

anstilt, avholdt, berømma, berømte, festene, feterte, flagget, hyllene, høgakta, høyakta, krympet, markert, opphøya, opphøyd, prisene, smigret, tilbedt, utmerka

8 bokstaver:

anbefalt, anstilte, bejublet, berømmet, forretta, forsørga, forsørgd, høgaktet, høyaktet, jubilert, lovprist, markerte, mora seg, opphøyde, opphøyet, premiert, påskjønt, skamrost, utmerket, verdsatt

9 bokstaver:

anbefalte, anerkjent, arrangert, celebrert, festa for, forrettet, forsørgde, forsørget, hatt fest, iverksatt, jubilerte, lovpriset, lovpriste, oppmuntra, premierte, påskjønna, påskjønte, selebrert, skamroste, sørga for, tiljublet, triumfert, verdsatte

10 bokstaver:

anerkjente, applaudert, arrangerte, celebrerte, forherliga, holdt fest, iverksatte, oppmuntret, premierene, påskjønnet, selebrerte, sørgde for, triumferte, underholdt

11 bokstaver:

applauderte, forherliget, helligholdt

Legg igjen en kommentar