Kryssordbok – Synonym til Leide i kryssord

Sitat:

– Han hørtes helt merkelig ut, han som leide ut.
Kilde:Karl Ove Knausgård: Ute av verden, 1999, s.402

Viser 344 synonymer til Leide som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

hia

4 bokstaver:

arga, bola, bøla, føra, hyra, ille, keia, køya, leda, lega, losa, låna, onda, reda, rede, råda

5 bokstaver:

antok, arget, bølte, entra, festa, flaua, funna, fælte, førte, hiene, holdt, hyret, hyrte, keiet, kjeda, køyet, leasa, ledet, leget, legte, loset, loste, lånte, lægra, nivåa, plaga, redet, reide, reira, skjøv, skøyv, stada, styra, tinga, verba, verva, vogga, vugga

6 bokstaver:

argede, argete, barska, bolene, bygsla, bølene, børene, elvene, entret, festet, flauet, fælene, førene, gebyra, holdte, hyrede, hyrene, hyrete, keiede, keiete, kjedet, kjørte, køyede, køyene, køyete, leaset, ledede, ledene, ledete, legede, legene, legete, losede, losete, lånene, ondene, plagde, plaget, pressa, redede, redene, redete, rådene, skaffa, skyvde, slemma, sletta, styret, styrte, tinget, tretta, trilla, trøtta, utlåna, vervet, vogget, vugget

7 bokstaver:

ansatte, antatte, barsket, bolstra, bosoene, botnene, bunnene, bygslet, chartra, dragene, entrede, entrete, eskorte, festede, festene, festete, flauede, flauete, forhyra, funnene, geleida, kjedede, kjedene, kjedete, komsene, leasede, leasete, ledsaga, lægrene, nivåene, ondarta, plagede, plagene, plagete, presset, prisene, reirene, sengene, skaffet, skjøvne, slemmet, slettet, stadene, stedene, styrede, styrene, styrete, tingede, tingete, tollene, trettet, trillet, truende, trøttet, ugreide, ugreiet, veileda, verbene, vervede, vervete, voggede, voggene, voggete, vuggede, vuggene, vuggete

8 bokstaver:

adjektiv, barskede, barskete, befrakta, bestilte, bielvene, briksene, bygslede, bygslene, bygslete, chartret, dødsleia, elvefara, entréene, forhyret, forhyrte, forpakta, fortvila, gebyrene, geleidet, ledsaget, losjerte, ondsinna, plassene, pressede, pressene, pressete, rettleda, skaffede, skaffete, skattene, slemmede, slemmete, slettede, slettene, slettete, standene, stendene, stråleia, trettede, trettene, trettete, trillede, trillene, trillete, trollete, trøttede, trøttete, ugreiede, ugreiene, ugreiete, utlånene, utveiene, veiledet, ytelsene, øremerka

9 bokstaver:

arvefesta, avgiftene, befraktet, bolstrene, chartrede, chartrete, dominerte, foreskrev, forhyrede, forhyrete, forpaktet, framleide, framleiet, fremleide, fremleiet, geleidede, geleidete, grunnlaga, ledsagede, ledsagete, natteleia, rettledet, rettsvern, sjanghaia, statusene, tilskotta, tilskudda, underlaga, veiledede, veiledete, øremerket

10 bokstaver:

anmassende, befraktede, befraktete, dødsleiene, elvefarene, engasjerte, foreskreiv, forpaktede, forpaktete, framleiede, framleiene, framleiete, fremleiede, fremleiene, fremleiete, innsatsene, kontingent, leasingene, leiskapene, madrassene, motviljene, reserverte, rettledede, rettledete, sjanghaiet, stråleiene, tributtene, tvangshyra, øremerkede, øremerkene, øremerkete

11 bokstaver:

arvefestene, beklemmende, betalingene, boutgiftene, dødssengene, ektesengene, feltsengene, flatsengene, foreskrevne, grunnlagene, hengekøyene, kommanderte, kontraherte, natteleiene, posisjonene, rekrutterte, sjanghaiede, sjanghaiete, sovesofaene, stillingene, sykesengene, tilskottene, tilskuddene, tvangshyret, tvangshyrte, underlagene

12 bokstaver:

forekomstene, formeringene, hvilestedene, loppekassene, polstringene, situasjonene, soveplassene, tvangshyrede, tvangshyrete, verdighetene

13 bokstaver:

hvileplassene, kontingentene, plasseringene, standplassene

14 bokstaver:

beliggenhetene, festeavgiftene, oppstillingene

15 bokstaver:

bygselavgiftene, inngangspengene, lokaliseringene

17 bokstaver:

fosterstillingene, merverdiavgiftene

Legg igjen en kommentar