Kryssordbok – Synonym til Befaling i kryssord

Sitat:

En befaling, ordre, påbud («å gjøre noe på kommando», «å lystre kommando»)
Kilde:Wikipedia

Viser 59 synonymer til Befaling som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

bud, dom, lov, ord

4 bokstaver:

krav, ukas

5 bokstaver:

edikt, gebet, irade, ordre, påbud, vilje

6 bokstaver:

dekret, diktat, givakt, mandat, oppsyn, parole, pålegg

7 bokstaver:

beskjed, ledelse, oppdrag

8 bokstaver:

ambisjon, fordring, hegemoni, instruks, kommando, reskript, tilsiing

9 bokstaver:

anvisning, bannbulle, beordring, dagsordre, forskrift, imperativ, kjennelse, kommisjon, maktspråk, ordonnans, supremati, testament

10 bokstaver:

bestilling, forføyning, forklaring, forordning, herredømme, overoppsyn, testamente, tilsigelse

11 bokstaver:

arrestordre, bestemmelse, forlangende, instruksjon, kommandoord

12 bokstaver:

dagsbefaling, kommandering, viljebeskjed, ærgjerrighet

14 bokstaver:

arrestbefaling

Legg igjen en kommentar