Kryssordbok – Synonym til Dekret i kryssord

Sitat:

Det regnes også som statskupp dersom et statsoverhode utsteder et dekret som går ut over vedkommendes forfatningsmessige fullmakter.
Kilde:Wikipedia

Ordfakta:

Dekret er 6 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp dekret i ordboka.

Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Ordning, bestemmelser, lover

Viser 98 synonymer til Dekret som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

bud, dom, lov, ord

4 bokstaver:

krav, norm, ukas

5 bokstaver:

edikt, irade, lover, ordre, påbud, regel, vilje

6 bokstaver:

diktat, dommer, normer, ordrer, parole, pålegg, regler, utsagn, viljer, ytring

7 bokstaver:

beskjed, edikter, klausul, oppdrag, ordning, paroler, statutt, vedtekt, åtgjerd

8 bokstaver:

befaling, dekreter, diktater, direktiv, instruks, kodisill, kommando, ordinans, proklama, tilsiing, ytringer

9 bokstaver:

anordning, beskjeder, erklæring, forskrift, imperativ, kjennelse, klausuler, ordninger, proklamae, reglement, regulativ, rettesnor, statutter, vedtekter

10 bokstaver:

avgjørelse, befalinger, beslutning, direktiver, forføyning, forordning, instrukser, kjennelser, kodisiller, kommandoer, ordinanser, tilsigelse

11 bokstaver:

anordninger, avgjørelser, bestemmelse, deklarasjon, erklæringer, forlangende, forskrifter, imperativer, kunngjøring, reglementer, regulativer, rettesnorer, tilsigelser

12 bokstaver:

beslutninger, bestemmelser, forføyninger, forlangender, forordninger, kunngjørelse, proklamasjon

13 bokstaver:

deklarasjoner, kunngjøringer, viljebefaling

14 bokstaver:

lovbestemmelse, proklamasjoner

15 bokstaver:

lovbestemmelser, ransakingsordre

20 bokstaver:

offentlig forordning

Legg igjen en kommentar