Kryssordbok – Synonym til Ordning i kryssord

Sitat:

Høyesterett i to parallelle avdelinger, en ordning som ble innført i 1927.
Kilde:Wikipedia

Viser 131 synonymer til Ordning som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

3 bokstaver:

dom, lov, råd, sfo

4 bokstaver:

form, norm, pakt, plan, valg, verk

5 bokstaver:

dings, greie, kanon, orden, påbud, regel

6 bokstaver:

akkord, anlegg, avtale, dekret, forlik, indeks, metode, ritual, sameie, skjema, system, vedtak

7 bokstaver:

danning, fiksing, liturgi, løsning, løysing, melding, oppgjer, oppgjør, oppsett, pasteup, prosess, regimen, skipnad, traktat, vedtekt, åtgjerd

8 bokstaver:

dannelse, direktiv, ektepakt, instruks, kontrakt, oversikt, paste-up, prinsipp, rensking, struktur

9 bokstaver:

anordning, arvefølge, erklæring, fordeling, formasjon, forskrift, hypotakse, kjennelse, kjøpebrev, konkordat, korrektiv, køordning, mekanisme, organisme, paratakse, presedens, rettesnor, sortering, taksonomi, testament, tidskonto

10 bokstaver:

avgjørelse, beslutning, bygselbrev, forføyning, forordning, gruppering, innretning, kompromiss, leieavtale, nødløsning, oppbygning, plassering, samordning

11 bokstaver:

arrangement, arrangering, bestemmelse, disposisjon, franchising, gjenvinning, opprettelse, oppstilling, provisorium, reiseavtale, statssystem, systematikk

12 bokstaver:

adhocordning, grunnlegging, leiekontrakt, organisasjon, overenskomst, returordning

13 bokstaver:

arbeidsavtale, konfigurasjon, lisensordning, modus vivendi, planmessighet, salgsdokument, spilleordning, svalbardskatt, traktatavtale

14 bokstaver:

foranstaltning

15 bokstaver:

pensjonsordning

16 bokstaver:

fastsatt ordning, fordelingsnøkkel, skriftlig avtale

17 bokstaver:

konsesjonsordning, skattebestemmelse, statskirkeordning

19 bokstaver:

gudstjenesteordning, skolefritidsordning

21 bokstaver:

sertifiseringsordning

25 bokstaver:

aktivitetstilbud for barn

41 bokstaver:

fastsatt ordning for kirkelige handlinger

48 bokstaver:

fastsatt ordning særlig for kirkelige handlinger

55 bokstaver:

grunnleggende regler for et samfunns styring og ordning

Legg igjen en kommentar