Kryssordbok – Synonym til Deklarasjon i kryssord

Sitat:

Russland til å ratifisere ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter og FNs deklarasjon for urfolks rettigheter.
Kilde:Wikipedia

Viser 45 synonymer til Deklarasjon som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

5 bokstaver:

edikt, liste, notis, nyhet

6 bokstaver:

anslag, avtale, dekret, lysing, utsagn, ytring

7 bokstaver:

annonse, innhold, melding, oppgave, oppslag, reklame, traktat

8 bokstaver:

manifest, overslag, proklama

9 bokstaver:

angivelse, beregning, berekning, erklæring, kommuniké, lansering, rundskriv, sirkulære, varefakta

10 bokstaver:

anmeldelse, opplysning, propaganda

11 bokstaver:

fortegnelse, informasjon, kunngjøring, publisering

12 bokstaver:

kunngjørelse, proklamasjon

13 bokstaver:

avertissement, spesifikasjon

15 bokstaver:

bekjentgjørelse

16 bokstaver:

offentliggjøring, sirkulæreannonse, tilkjennegivelse

17 bokstaver:

offentliggjørelse

Legg igjen en kommentar