Kryssordbok – Synonym til Lysing i kryssord

Sitat:

Fiskerinæringen i bukta baserer seg først og fremst på lysing som tas i trål.
Kilde:Wikipedia

Viser 44 synonymer til Lysing som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

3 bokstaver:

dyr, heg

4 bokstaver:

fisk, hegg, lyse

5 bokstaver:

edikt, notis, nyhet

6 bokstaver:

dekret, havdyr, sjødyr

7 bokstaver:

annonse, lysning, melding, oppslag, reklame, vanndyr

8 bokstaver:

manifest

9 bokstaver:

erklæring, grålysing, kommuniké, lansering, rundskriv, sirkulære, virveldyr

10 bokstaver:

grålysning, hvirveldyr, opplysning, propaganda, torskefisk

11 bokstaver:

deklarasjon, dyr i havet, informasjon, kunngjøring, publisering

12 bokstaver:

kunngjørelse, proklamasjon

13 bokstaver:

avertissement

14 bokstaver:

morgentusmørke

15 bokstaver:

bekjentgjørelse, morgentussmørke

16 bokstaver:

sirkulæreannonse

17 bokstaver:

offentliggjørelse

21 bokstaver:

merluccius merluccius

Legg igjen en kommentar