Kryssordbok – Synonym til Varsle i kryssord

Sitat:

Vel, skjedde det noe, så måtte hun bare varsle King med en gang.
Kilde:Morten Jørgensen: Kongen av København, 1997, s.317

Viser 77 synonymer til Varsle som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.

2 bokstaver:

si

3 bokstaver:

ane, gjø, spå

4 bokstaver:

akte, angi, bety, mane, tute, vare, verb, vise

5 bokstaver:

melde, minne, oppgi, passe, tegne, tilsi, tipse, vekke

6 bokstaver:

advare, anføre, bebude, blinke, si fra, varsko, varsku, verbum, åtvare

7 bokstaver:

bemerke, erklære, formane, forutsi, meddele, opplyse, påminne, si ifra, tyde på

8 bokstaver:

advisere, alarmere, alertere, forkynne, fornemme, fortelle, indikere, melde om, minne om, tale for, vitne om

9 bokstaver:

forberede, innvarsle, kunngjøre, melde fra, profetere, se ut som, se ut til, si fra om, signalere, slå alarm, tegne til, virke som

10 bokstaver:

denunsiere, gi beskjed, gi melding, notifisere, rapportere, underrette

11 bokstaver:

bære bud om, signalisere, tegne (til), telegrafere

12 bokstaver:

være tegn på

13 bokstaver:

gi beskjed om, gjøre anskrik

14 bokstaver:

gi uttrykk for

16 bokstaver:

være tegn påbety

19 bokstaver:

gjøre oppmerksom på

Legg igjen en kommentar